preloader

AKTYWNA TABLICA

Rządowy program „Aktywna tablica”

Aktywna Tablica to rządowy program na lata 2020-2024, którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli.

Jesteśmy przekonani, że otrzymane wsparcie finansowe przyczyni się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły oraz uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych dla naszych uczniów.

Jakie są główne cele programu „Aktywna Tablica”:

 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

  • kształtowa niekompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
  • wspieranie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami;
Skip to content