preloader

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERII ZIMOWYCH

Dnia 27.01.23. zostały wręczone CZERWONE KARTY PAMIĄTKOWE. Jest to wyróżnienie dla tych, którzy włożyli największy wysiłek w naukę i pracę w mijającym półroczu. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Małgosia, Jagoda, Kasia, Ola, Nikola, Wojciech, Patryk i Bartosz. Pani Dyrektor pogratulowała osiągnięć, wręczając kartę i słodki upominek. Życzymy całej społeczności uczniowskiej zasłużonego wypoczynku i sukcesów w następnym okresie. Tego samego dnia O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE FERII ZIMOWYCH referował Pan Mirek, który tą tematyką się u nas zajmuje.

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do szkoły należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Pogadanka urozmaicona została projekcją filmów edukacyjnych.

Skip to content