preloader

„CALLING FOR PEACE – WOŁANIE O POKÓJ”

🇺🇦W tym szczególnie trudnym czasie różnymi działaniami wspieramy naszych sąsiadów z Ukrainy. W ostatnich dniach uczniowie naszego Ośrodka wraz z nauczycielami podejmowali wiele działań w ramach projektu „Calling for Peace – Wołanie o Pokój”. Tworzyli plakaty w różnych technikach, łańcuchy serc, kodowali flagę Ukrainy w generatorze, projektowali chmury wyrazowe, tworzyli gazetki ścienne. W naszej społeczności szkolnej zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na potrzeby uczniów w Ukrainie. Zebraną kwotę przekazaliśmy na konto organizacji charytatywnej, która najlepiej potrafi ją wykorzystać na rzecz potrzebujących . W Dniu solidarności z Ukrainą uczniowie i nauczyciele nosili wykonane przez siebie kotyliony z flagą Ukrainy. Na godzinach wychowawczych poruszane były tematy związane z aktualną sytuacją, towarzyszących temu emocjach, o przyjaźni, tolerancji, poszanowaniu praw człowieka. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy za wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość. Слава Україні!”

Skip to content