preloader

ERASMUS W SEESEN

W naszym Ośrodku realizujemy projekt Erasmus+ pod tytułem „Rozwój kompetencji pracowników SOSW w Borzęciczkach” Tematyka projektu dotyczy wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach realizacji projektu grupa siedmiu nauczycieli przez 5 dni przebywała w niemieckiej placówce Lebenshilfe bad Gandersheim w miejscowości Seesen. Nauczyciele nasi obserwowali lekcje, prowadzili zajęcia z uczniami a także wymieniali się informacjami

z nauczycielami z tamtejszej placówki o metodach i technikach pracy z uczniami z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnej. Obok zajęć dydaktycznych, był także czas na poznanie okolicy, historii regionu oraz potraw miejscowej kuchni. Podczas wspólnych posiłków była okazja do wymiany doświadczeń, rozmów o zaletach i trudnościach edukacji włączającej oraz codziennej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doświadczenia wyniesione z uczestnictwa w tym wydarzeniu wykorzystane zostaną w pracy i terapii z naszymi uczniami.

Skip to content