preloader

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

Z nowym rokiem szkolnym uczniowie klasy 5-6B rozpoczęli udział w IV Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym – Kreatywne prace plastyczne. Celem projektu jest m.in. zaspakajanie u uczniów naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej, w zakresie eksperymentowania z rożnymi materiałami i narzędziami plastycznymi, nabywanie doświadczeń i polisensoryczne poznawanie stymulujące rozwój. Za nimi pierwsze zadanie projektowe, techniką plastyczną mokre w mokrym. Temat: „Tęcza”.

Skip to content