preloader

KRĘGLE

W poniedziałek dziewczyny z klasy przysposabiającej do pracy na zajęciach wychowania fizycznego doskonaliły swoje umiejętności gry w kręgle. Po zajęciach czekała na nas pyszna kawa w restauracji KOSMA.

Skip to content