preloader

„Moja rodzina”

W czwartkowe przedpołudnie zespół 2 metodyczno-wychowawczy zaprosił całą społeczność Ośrodka do akcji wewnątrzszkolnej „Moja rodzina”. Akcja miała na celu odpowiedzieć na pytania czym dla nas jest rodzina i jaką rolę pełni w naszym życiu. Wszyscy byli zgodni, że rodzina, to również klasa w której się uczymy. Zielony plener, tematyczna muzyka i piękna pogoda sprzyjała powstawaniu kreatywnych drzew genealogicznych przedstawiających klasowe rodziny.

Skip to content