preloader

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone corocznie 11 listopada, upamiętniliśmy w środę 10 listopada poprzez uroczysty apel, lekcje poświęcone historii hymnu, symbolom narodowym, a także – a może przede wszystkim – włączając się o godzinie 11.11 w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaDoHymnu. Wszystkie klasy naszej szkoły odśpiewały ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

Skip to content