preloader

„POCZYTAJ MI KOLEGO”

„Poczytaj mi kolego” to akcja mająca na celu propagowanie czytelnictwa, integrację uczniowską oraz pożyteczne zorganizowanie przerwy śródlekcyjnej. Uczniowie klasy 1-3a czytali krótkie opowiadanie wychowankom zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. Na spotkaniu wykorzystaliśmy dawno już zapomniane urządzenie – diaskop, rzutnik Ania, na którym oglądaliśmy bajkę o krasnoludkach.

Skip to content