preloader

PROJEKT „CTRL+C – CTRL+V”

W miniony wtorek 23 listopada 2021 r. zakończyło się sześć spotkań kursu informatycznego w ramach projektu „Ctrl+C – Ctrl+V” realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw. W kursie uczestniczyło 12 uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Udział w projekcie pozwolił na nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz ze środków krajowych, tj. budżetu państwa.

Skip to content