preloader

PROJEKT eTWINNING „SPECIAL EXPLODING BOX” – 𝐄𝐤𝐬𝐩𝐞𝐫𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭𝐲, 𝐝𝐨ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚, 𝐳𝐚𝐝𝐚𝐧𝐢𝐚.

Rok szkolny 2023/2024 obfituje w wydarzenia i projekty eTwinning. A są one kontynuacją działań w ramach Programu #Erasmus+. Projekt eTwinning to inicjatywa, która umożliwia nauczycielom i uczniom współpracę i wymianę doświadczeń z innymi szkołami w Europie.

Nauczycielki z naszego Ośrodka – Hanna Szulc i Marta Nowak rozpoczęły realizację autorskiego projektu edukacyjnego – Special Exploding Box. Eksperymenty, doświadczenia, zadania. Partnerami projektowymi są placówki nauczania specjalnego z Turcji, Czech, Rumuni, Litwy oraz Polski.

Będziemy komunikować się i realizować zadania za pomocą różnych narzędzi, takich jak Whatsapp, Padlet, Canva, jigsaw planet, Jump Story i inne. Za nami pierwsze spotkanie organizacyjne on-line z partnerami z projektu eTwinning. Projektowanie i przeprowadzanie różnorodnych doświadczeń i eksperymentów odbywać się będzie poprzez zastosowanie nowatorskich metod nauczania m.in. metody pytań i doświadczeń. Projekt eTwinning ma na celu przede wszystkim naukę przez współpracę i wymianę doświadczeń. Jest to także przykład na to, jak można wykorzystać technologię w edukacji i rozwijać umiejętności potrzebne w dzisiejszym globalnym świecie.

Skip to content