preloader

TIK w mobilnościach ERASMUS+

Klasa I – III pb w ramach przedmiotu Funkcjonowanie osobiste i społeczne uczestniczyła niedawno w zajęciach pt. : ” Drzewa naszego parku – klon, kasztanowiec, dąb.” Lekcję prowadziła Renata Garsztka. Głównym założeniem było uwrażliwienie na piękno i znajomość przyrody oraz wykorzystanie walorów naszego parku. W celu urozmaicenia zajęć uczennice wcześniej za pomocą smartfonu wykonały w parku szereg zdjęć wspomnianych powyżej drzew, jak również nagrały krótkie filmy o klonie, dębie i kasztanowcu. Przygotowany materiał obejrzały i omówiły podczas lekcji. Zaznajomiły się również z możliwościami jakie daje „obiektyw google” w smartfonie. Prowadząca przygotowała w programie Canva plakaty drzew do wykorzystania w realizacji zadania plastycznego 'Katalog drzew”. Kolejnym elementem była realizacja zadania interaktywnego na platformie Wordwall. Pośród wielu pomocy znalazły się: lupa i mikroskop, który pozwolił zobaczyć strukturę liścia. Bardzo istotnym zdaniem – hasłem poruszonym na zajęciach było „Drzewa wpływają na stabilność klimatu”. To tak ważne w dzisiejszych czasach. Lekcja stanowi jeden z elementów innowacji pedagogicznej pt.: „Szkolny park w czterech porach roku” realizowany przez zespół metodyczno – wychowawczy nr 5.

Skip to content