preloader

Weekendowe zajęcia – „PIERWSZA POMOC”

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie wychowanków z podstawowymi czynnościami ratowniczymi.

Skip to content