preloader

WYJAZD STUDYJNY NAUCZYCIELI DO WŁOCH

#Erasmus+

Rozwój kadry podstawą rozwoju uczniów.

To już czwarta i ostatnia mobilność naszych nauczycieli w ramach szkolnego projektu Mobilność edukacyjna kadry nauczycielskiej. „Rozwój kompetencji pracowników SOSW w Borzęciczkach” w programie Erasmus+. W dniach 04.12-11.12.2023r. grupa siedmiu nauczycieli uczestniczyła w Job Shadowing (wyjeździe studyjnym) do Włoch zapoznając się z pracą i funkcjonowaniem szkół oraz systemem edukacji. Włoskie placówki partnerskie specjalizują się w edukacji włączającej, nauczaniu dwujęzycznym oraz efektywnym stosowaniu projektów edukacyjnych i multimediów w dydaktyce.

Zdobycie doświadczenia zagranicznego może stanowić silną motywację do eksperymentowania z nowymi metodami nauczania, wprowadzania innowacji i podnoszenia jakości pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Była to również okazja do nawiązania współpracy międzynarodowej w ramach przyszłych projektów m.in. e-Twinning.

Aspektem kulturowym objętym programem mobilności były wyprawy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z głównymi atrakcjami turystycznymi we Włoszech m.in. Starożytne miasto Pompeje czy Neapol. Taka integracja elementu kulturowego z edukacją przyczyniła się do pełniejszego zrozumienia i docenienia różnorodności kulturowej oraz historii Włoch.

Skip to content