preloader

AKTYWNA TABLICA -AKTUALNOŚCI


SPOTKANIE ORGANIZACYJNE MIĘDZYSZKOLNEJ SIECI WSPÓŁPRACY „AKTYWNA TABLICA”

28 lutego 2022 roku w naszym Ośrodku odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów biorących udział w programie Aktywna Tablica.

W czasie spotkania omówiono zasady realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 październik 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”. Wspólnie ustalono harmonogram spotkań i lekcji otwartych.

SPOTKANIE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE

16 marca 2022 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie odbyło się spotkanie międzyszkolnej sieci współpracy „Aktywna Tablica”.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z naszego Ośrodka – Marta Nowak, Ewelina Kaniewska, Joanna Grobelna oraz Danuta Walczak. Nauczyciele obserwowali zajęcia otwarte z wykorzystaniem TIK oraz zostali przeszkoleni z obsługi programów Mówik i Edusensus Logopedia.

Tematyka lekcji otwartych:

– zajęcia rozwijające komunikowanie się: „Zdrowe odżywianie – Ile posiłków dziennie należy spożywać? Rozmowa kierowana. Oglądanie filmu”,

– zajęcia rewalidacyjne korygowanie wad mowy „Utrwalanie głosek szumiących [sz] w sylabach i nagłosie wyrazu”.

SPOTKANIE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W BORZĘCICZKACH

7 kwietnia 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach odbyło się spotkanie koordynatorów oraz nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu „Aktywna Tablica”.

Zespół Szkół Specjalnych z Jarocina reprezentowały Panie: Agnieszka Kubiak, Regina Gruchalska, Dominika Gancarz-Nyczke oraz Joanna Raźniak. W ramach spotkania nauczyciele uczestniczyli w dwóch lekcjach otwartych oraz w ich omówieniu.

Tematyka lekcji otwartych:

– edukacja wczesnoszkolna – zajęcia rewalidacyjne w klasie I-III: „Zabawy rozwijające umiejętności w zakresie czytania i pisania” przeprowadzona przez panią Danutę Walczak

– matematyka w klasie  VII-VIII: „Zamiana procentów na ułamki” przeprowadzona przez panią Renatę Nowakowską

9 czerwca 2022 roku odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie czwarte spotkanie w ramach międzyszkolnej sieci współpracy. Spotkanie to było spotkaniem podsumowującym.

E-koordynatorzy  powtórnie przeanalizowali  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”. 

Dokonali oceny realizacji zadań oraz wpływu stosowania TIK w szkołach. Scharakteryzowali problemy i bariery związane z realizacją Programu.

Skip to content