eTwinning – DREAM AND ACHIEVE

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w międzynarodowym projekcie eTwinning – DREAM AND ACHIEVE. W ramach projektu omawiać i realizować będziemy wraz ze szkołami z Turcji, Litwy, Rumuni, Gruzji, Hiszpanii, Polski i Włoch tematykę dotyczącą ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu i ich wpływu na wzmocnienie motoryki naszych uczniów. Wszystkie szkoły wykonały już pierwsze zadania – zaprojektowaliśmy logo projektu, plakat, a także wykonaliśmy gazetkę w klasie. W canvie powstały już pierwsze prezentacje nauczycieli biorących udział w projekcie. Od poniedziałku to uczniowie klasy I-III opowiedzą o sobie i swoich zainteresowaniach. Projekt eTwinning to doskonały sposób na międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń między klasami. Z niecierpliwością czekamy na kolejne działania.

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭 𝐞𝐓𝐰𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐱.

𝐄𝐤𝐬𝐩𝐞𝐫𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭𝐲, 𝐝𝐨ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚, 𝐳𝐚𝐝𝐚𝐧𝐢𝐚.

Rok szkolny 2023/2024 obfituje w wydarzenia i projekty eTwinning. A są one kontynuacją działań w ramach Programu #Erasmus+. Projekt eTwinning to inicjatywa, która umożliwia nauczycielom i uczniom współpracę i wymianę doświadczeń z innymi szkołami w Europie.

Nauczycielki z naszego Ośrodka – Hanna Szulc i Marta Nowak rozpoczęły realizację autorskiego projektu edukacyjnego – Special Exploding Box. Eksperymenty, doświadczenia, zadania. Partnerami projektowymi są placówki nauczania specjalnego z Turcji, Czech, Rumuni, Litwy oraz Polski.

Będziemy komunikować się i realizować zadania za pomocą różnych narzędzi, takich jak Whatsapp, Padlet, Canva, jigsaw planet, Jump Story i inne. Za nami pierwsze spotkanie organizacyjne on-line z partnerami z projektu eTwinning. Projektowanie i przeprowadzanie różnorodnych doświadczeń i eksperymentów odbywać się będzie poprzez zastosowanie nowatorskich metod nauczania m.in. metody pytań i doświadczeń. Projekt eTwinning ma na celu przede wszystkim naukę przez współpracę i wymianę doświadczeń. Jest to także przykład na to, jak można wykorzystać technologię w edukacji i rozwijać umiejętności potrzebne w dzisiejszym globalnym świecie.