preloader

Kadra

Kadra pedagogiczna to w pełni wykwalifikowani specjaliści, dobrze przygotowani do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wiele osób podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie oraz dokształcanie. Spośród członków Rady Pedagogicznej wielu uzyskało już awans na nauczuciela dyplomowanego. Wszyscy ukończyli studia magisterskie oraz mają kwalifikacje z zakresu oligofrenopedzgogiki, posiadają dodatkowe studia podyplomowe.

DYREKCJA

 1. Dyrektor SOSW – mgr Aldona Klinkosz
 2. W-ce dyrektor SOSW – mgr Dawid Grobelny

Kadra ośrodka

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:

 1. mgr Magdalena Baszczyńska
 2. mgr Renata Bierła
 3. mgr Alina Błażejczyk
 4. mgr Dobiesław Błażejczak
 5. mgr Krzysztof Chojnicki
 6. mgr Jagoda Cichowlas
 7. mgr Katarzyna Cieślak
 8. mgr Anna Cykowiak
 9. mgr Mirosława Flejsierowicz
 10. mgr Renata Garsztka
 11. mgr Dobrochna Gorzelanna
 12. mgr Mirosław Gorzelanny
 13. mgr Joanna Grobelna
 14. mgr Jacek Kowal
 15. mgr Mariusz Grzesiek
 16. mgr Mateusz Helwich
 17. mgr Marcin Jerzak
 18. mgr Ewelina Kaniewska
 19. mgr Renata Kubiak
 20. mgr Małgorzata Michalska
 21. mgr Zofia Mikołajczyk
 22. mgr Aleksandra Misiak
 23. mgr Paulina Naglak
 24. mgr Beata Naglak
 25. mgr Marta Nowak
 26. mgr Renata Nowakowska
 27. mgr Marta Olszewska
 28. mgr Barbara Opielewicz
 29. mgr Angela Panek
 30. mgr Ewelina Różewska
 31. mgr Joanna Rychlik
 32. mgr Beata Stabrowska
 33. mgr Ilona Styburska
 34. mgr Justyna Szadel
 35. mgr Hanna Szulc
 36. mgr Danuta Walczak
 37. mgr Ewelina Włodarczyk
 38. mgr Violetta Witek
 39. mgr Piotr Woźny
 40. mgr Anna Wójcik
 41. mgr Grzegorz Karwowski
 42. mgr Sławomir Zaworski
 43. mgr Barbara Zakrzewska

Logopeda – mgr Ewelina Kaniewska, mgr Wioletta Kniat

Psycholog – mgr Paulina Maturska

Pedagog – mgr Rafał Klinkosz

Skip to content