preloader

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Borzęciczkach
przystąpiła do inicjatywy edukacyjnej w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”.  Zakres tego przedsięwzięcia obejmował otrzymanie dla Szkoły Podstawowej środków w wysokości 30 tysięcy złotych, które zostały wykorzystane w całości na zakup nowoczesnego sprzętu rozwijającego kompetencje przyszłości. Zakupiono sprzęt zgodnie z katalogiem wyposażenia, m.in. drukarkę 3D, PLA do druku 3D, mikrokontroler z akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamera, mikrofon, oświetlenie), sprzęt audio – wideo, stabilizator , żelazko, desk e do prasowania, patelnie oraz robot planetarny. Zakupione  wyposażenie będzie wykorzystane na zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych, rozwijających zainteresowania.

Lekcje z użyciem w/w sprzętu będą organizowane w ramach zajęć z techniki i informatyki w szkole podstawowej, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Zakup wyposażenia technicznego umożliwi  kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych uczniów, a także umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach przyznanych środków z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”  zakupiono kamerę cyfrową, wiertarko-wkrętarkę, stół 3-modułowy, stację lutowniczą i grotową oraz wypalarkę do drewna.

WRZESIEŃ 2022R.

Uczniowie podczas projektu „Kuchnia na wesoło” korzystali z aparatu fotograficznego zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości.”

PAŹDZIERNIK 2022R.

Zajęcia manualne z drukarką 3D. Uczniowie drukują „serduszko dla Pani” z okazji Dnia Nauczyciela”.

Skip to content