preloader

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Borzęciczkach
przystąpiła do inicjatywy edukacyjnej w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”.  Zakres tego przedsięwzięcia obejmował otrzymanie dla Szkoły Podstawowej środków w wysokości 30 tysięcy złotych, które zostały wykorzystane w całości na zakup nowoczesnego sprzętu rozwijającego kompetencje przyszłości. Zakupiono sprzęt zgodnie z katalogiem wyposażenia, m.in. drukarkę 3D, PLA do druku 3D, mikrokontroler z akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamera, mikrofon, oświetlenie), sprzęt audio – wideo, stabilizator , żelazko, desk e do prasowania, patelnie oraz robot planetarny. Zakupione  wyposażenie będzie wykorzystane na zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych, rozwijających zainteresowania.

Lekcje z użyciem w/w sprzętu będą organizowane w ramach zajęć z techniki i informatyki w szkole podstawowej, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Zakup wyposażenia technicznego umożliwi  kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych uczniów, a także umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach przyznanych środków z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”  zakupiono kamerę cyfrową, wiertarko-wkrętarkę, stół 3-modułowy, stację lutowniczą i grotową oraz wypalarkę do drewna.

WRZESIEŃ 2022R.

Uczniowie podczas projektu „Kuchnia na wesoło” korzystali z aparatu fotograficznego zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości.”

PAŹDZIERNIK 2022R.

Zajęcia manualne z drukarką 3D. Uczniowie drukują „serduszko dla Pani” z okazji Dnia Nauczyciela”.

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE

W dniu 3 października 2022r. zorganizowano szkolenie z zakresu obsługi drukarki 3D w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. Szkolenie przeprowadzone przez Mirosława Gorzelannego, nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach odbyło się w ramach współpracy ZSS w Jarocinie ze SOSW w Borzęciczkach. W szkoleniu uczestniczyło 10 nauczycieli.


LISTOPAD 2022R.

KOLORY JESIENI – ZAJĘCIA Z DRUKARKĄ 3D

Kolejny raz zaprezentowano walory drukarki 3D dla uczniów SOSW Borzęciczki. Klasa 7-8b miała okazję poznać sposób pracy drukarki, wykonując jednocześnie własne prace praktyczno-plastyczne z wykorzystaniem farb i liści.

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Święta Niepodległości w naszym ośrodku przeprowadzono nie tylko podczas uroczystości oficjalnych, na których uczczono pamięć bohaterów walk o niepodległość. Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w Szkolnym Biegu Niepodległości.

W realizacji tych przedsięwzięć wykorzystane zostały multimedia zakupione w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” – kamera, aparat fotograficzny

Film z „Biegu Niepodległości w SOSW w Borzęciczkach


PIOSENKA DLA POWSTAŃCÓW

Podczas zajęć z muzykoterapii wykorzystano sprzęt audio do nagrywania piosenek – mikrofon. W realizacji tych przedsięwzięć wykorzystane zostały multimedia zakupione w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Film z piosenką dla Powstańców

GUZIK Z PĘTELKĄ – ZAJĘCIA KRAWIECKIE Z RODZICAMI KLAS PC I PD

W piątek 25 listopada 2022 roku klasy przysposabiające do pracy zaprosiły swoich rodziców na wspólne zajęcia krawieckie prowadzone pod kierunkiem Pani Dobrochny Gorzelannej. Uczniowie z pomocą mam i nauczycieli wykonali poszewkę na poduszkę z aplikacjami świątecznymi. Wszyscy miło spędzili czas doskonaląc swoje umiejętności szycia. W zajęciach wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach projektu „Laboratoria przyszłości.”

MARZEC 2023

WIOSNA W WYMIARZE 3D

W dn. 6 marca 2023r. klasa IV-VI b p. Hani uczestniczyła w zajęciach o tematyce wiosennej z wykorzystaniem długopisu 3D. Zajęcia odbyły się w pracowni Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie mogli stworzyć prace plastyczną dotyczącą zwiastunów wiosny: krokusy, przebiśniegi. Forma pracy budziła duże zainteresowanie wśród uczniów.

PRACE DŁUGOPISEM 3D NA LEKCJI TECHNIKI

Na lekcji Techniki w Szkole Podstawowej w klasie VI-VII-VIII A uczniowie mogli poznać technikę pracy z długopisem 3D. Było to fascynujące doświadczenia wykonania pracy trójwymiarowej.

KWIECIEŃ

WIELKANOCNE PRACE

Podczas zajęć Przysposobienia do Pracy uczniowie w naszej pracowni technicznej, przygotowywali dekoracje świąteczne. Uczyli się wycinać kury i króliki oraz wypalać na sklejce. Było to możliwe dzięki zakupionym sprzętom z projektu Laboratoria Przyszłości. Pozwolą one na profesjonalne wykonanie dekoracji świątecznych. Oraz uatrakcyjnią zajęcia.

WIELKANOCNE PISANKI DŁUGOPISEM 3D

ROK SZOLNY 2023/2024

22 LISTOPADA 2023

TEMAT ZAJĘĆ: WARZYWA W WYDANIU 3D

Skip to content