preloader

EMOCJA

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

UCZESTNICY: uczniowie szkoły podstawowej klasa VI-VIII b

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości,
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób,
 • Integracja zespołu klasowego,
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu,
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość,
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży,
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi,
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”,
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji,
 • Eliminowanie zachowań agresywnych.

Projekt składa się z pięciu MODUŁÓW:

Skip to content