preloader

Park moim przyjacielem

 „Park moim przyjacielem” to projekt edukacyjno- ekologiczny zachęcający uczniów/wychowanków naszego Ośrodka do budowania większej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnej okolicy. Adresatami niniejszego projektu są uczniowie/wychowankowie należący do kółka ekologiczno – przyrodniczego, którzy z zaangażowaniem podejmują się różnych zaplanowanych i koordynowanych przez nas przedsięwzięć.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie/wychowankowie poznają bogactwo zasobów naturalnych naszego parku oraz  praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej.  Jednym z ważniejszych celi jest stworzenie ścieżki edukacyjnej pozwalającej na utrwalenie zdobytej wiedzy oraz uatrakcyjnienie zajęć na świeżym powietrzu.

Projekt trwa od 25.10 2021 do 31.05.2021r.

Skip to content