preloader

Projekt „Ctrl+C – Ctrl+V”

Organizatorzy projektu:

Projekt „Ctrl+C – Ctrl+V” realizowany jest przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw. Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych.

W ramach projektu realizowane będą takie szkolenia jak:

 • edycja tekstu,
 • arkusze kalkulacyjne,
 • prezentacje,
 • Internet.

Osiągnięcie celu nastąpi poprzez cele szczegółowe:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz Technologie Informacyjno Komunikacyjne,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Efektem udziału w szkoleniach jest nabycie przez Uczestnika kompetencji cyfrowych zgodnie z Ramowym katalogiem kompetencji cyfrowych w 8 obszarach:

 • praca i rozwój zawodowy,
 • relacje z bliskimi,
 • edukacja,
 • realizacja zainteresowań/odpoczynek i hobby,
 • zdrowie,
 • finanse,
 • religia i sprawy duchowe,
 • sprawy codzienne,

Grupa docelowa projektu:

Grupę docelową w projekcie stanowi 5000 osób (2615 kobiet i 2385 mężczyzn),

Czas: 01.02.2020-31.01.2022 (24 miesiące).

Zasięg: cały kraj, 16 województw Polski.

W projekcie uczestniczy 12 uczniów naszego ośrodka Szkoły Przysposabiającej do Pracy – 9 chłopców i 3 dziewczynki.

Uczniowie naszej szkoły wybrali moduł „INTERNET”.

Czas naszego szkolenia: 29.10.2021r. – 23.11.2021r.

TERMINY SPOTKAŃ:

Lp.DATANAZWA DNIAGodzinyB.Z.B.Z.B.Z.B.Z.
1.29.10.2021PIĄTEK9.30-12.30
2.2.11.2021WTOREK9.30-12.30
3. 5,11.2021PIĄTEK9.30-12.30
4.19.11.2021PIĄTEK9.30-12.30
5.22.11.2021PONIEDZIAŁEK9.30-12.30
6.23.11.2021WTOREK9.30-12.30
Skip to content