preloader

TRADYCYJNY SAD

TRADYCYJNY SAD jest piątą edycją ogólnopolskiego konkursu grantowego, mającego na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych, które charakteryzuje wyjątkowy smak owoców i naturalna odporność na mróz, choroby oraz szkodniki. Projekt ma za zadanie edukację promującą ekologiczną i naturalną uprawę roślin oraz uchronienie lokalnych odmian drzew i krzewów owocowych przed wyginięciem, zniszczeniem i zapomnieniem Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie różnorodności biologicznej w naszym kraju. Zwieńczeniem udziału w projekcie jest założenie na przyszkolnych terenach mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzewek tradycyjnych odmian GRUSZY, ŚLIWY I JABŁONI.

W poprzednich edycjach zasadzono już ponad 2000 jabłoni, grusz, śliw i wiśni.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska jest organizatorem i sponsorem nagród dla zespołów szkolnych. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  • Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Czas trwania projektu: luty – listopad 2023.
  • Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół składający się z maksymalnie 10 uczniów (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna;
  • Projekt składa się z dwóch etapów obowiązkowych: „Rozmawiamy o sadzie” i „Zakładamy sad” oraz etapu dodatkowego/nieobowiązkowego pt. „Pomologiczna Mapa Polski”;
  • Zespoły składają raport z realizacji zadań konkursowych.

W naszym ośrodku do projektu przystąpiły dwa zespoły:

  • MALINOWI SADOWNICY ze Szkoły Podstawowej, którego opiekunem jest Mirosław Gorzelanny,
  • LOBOSADOWNICY ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którego opiekunem jest Dawid Grobelny,
Skip to content