preloader

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

Projekt: „Zdrowo jem, więcej wiem”- realizowany przez

Zespół metodyczno-wychowawczy nr V

w klasach Przysposabiających do Pracy

I. Organizator projektu

1.Organizatorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (dalej jako „Organizator”).

2.Opiekę nad projektem sprawuje Koordynator (dalej jako „Koordynator”) wyznaczony przez Organizatora.

II. Patroni i sponsorzy

1.Patronat honorowy nad Projektem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

2.Sponsorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

III.Cele

Głównym celem projektu jest  wykształcenie u uczniów postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

IV. Terminarz

  1. Projekt trwa od października 2023 roku do czerwca 2024 roku.
  2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach:
    1. Etap I – jesienno-zimowy – od października 2023 do lutego 2024 roku;
    1. Etap II – wiosenny – od lutego do czerwca 2024 roku.
Skip to content