preloader

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

Projekt: „Zdrowo jem, więcej wiem”- realizowany przez

Zespół metodyczno-wychowawczy nr V

w klasach Przysposabiających do Pracy

I. Organizator projektu

 1. Organizatorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (dalej jako „Organizator”).
 2. Opiekę nad projektem sprawuje Koordynator (dalej jako „Koordynator”) wyznaczony przez Organizatora.

II. Patroni i sponsorzy

 1. Patronat honorowy nad Projektem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.
 2. Sponsorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

III. Przedmiot i główny cel projektu

 1. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 2. Projekt składa się z dwóch etapów: jesienno-zimowego i wiosennego.
 3. Zespoły, złożone z nauczyciela i uczniów, mogą dowolnie wybierać etapy, w których wezmą udział.
 4. Celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.

fizyczną.

IV. Terminarz

 1. Projekt trwa od października 2021 roku do czerwca 2022 roku.
 2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach:
  1. Etap I – jesienno-zimowy – od października 2021 do lutego 2022 roku;
  2. Etap II – wiosenny – od lutego do czerwca 2022 roku.
Skip to content