preloader

Stowarzyszenie „Wspólna droga”

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Borzęciczkach „Wspólna Droga” powołane zostało przez pracowników Ośrodka. Wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 28.05.2012 r. oraz Organizacji Pożytku Publicznego 22.12.2016 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych w szczególności uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach.

Cel realizowany jest poprzez:

  1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin mających szczególnie trudną sytuację życiową w zakresie: edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki, wychowania i profilaktyki.
  2. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę i ekologię.
  3. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki.
  4. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  5. Wspomaganie wyposażenia szkoły i internatu oraz poprawy warunków ich funkcjonowania.
  6. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej w środowisku lokalnym.
  7. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  8. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków Stowarzyszenia dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz pozyskiwania środków.
  9. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej, innymi organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

KONTAKT

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Borzęciczkach „Wspólna Droga”

Borzęciczki 11

63-720 Koźmin Wlkp.

Numer KRS: 0000422075
REGON: 302122815
NIP: 6211811595

Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy Jarocin

02 8427 0009 0112 6600 2000 0001

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

  „Wielkich ludzi poznajemy

poprzez otwarte serca dla innych ludzi”

        Janusz Korczak

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie naszej działalności poprzez przekazanie

1% SWOJEGO PODATKU

dla

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach „Wspólna Droga”

KRS 0000422075

Przekazując 1% dla naszego Stowarzyszenia sprawiacie Państwo, że możemy podejmować działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach oraz wspierać ich w działaniach na rzecz aktywnego życia.

                                                                                      DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ POMOC

Skip to content