preloader

ANDRZEJKI KLASOWE

Zabawy we wróżenie i przepowiadanie przyszłości to zwyczaj, który sięga bardzo dawnych czasów. Współczesne zabawy andrzejkowe to czas fajnej zabawy i wspólnego spędzania czasu. Sprzyjają pogłębianiu integracji grupy, lepszemu poznaniu i zacieśnieniu kontaktów koleżeńskich.

Skip to content