preloader

PROJEKT NIEBIESKIE SKARPETKI

Niebieskie Skarpetki to projekt, który powstał w naszym Ośrodku w wyniku połączenia obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa oraz Świadomości Autyzmu.

Jego realizacja była wieloetapowa. I etap: to zgłębienie wiedzy przez nauczycieli poprzez skorzystanie z szeregu webinarów tematycznych. II etap : na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa i ich rodzin wszyscy 21 marca br. założyliśmy kolorowe skarpetki i to nie do pary. W klasach przeprowadzono też lekcje o tolerancji i akceptacji. III etap : 29 marca br. innowacja pedagogiczna, czyli spotkanie online z klasami szkół specjalnych z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Pleszewa i Słupi k. Kępna. Celem było nawiązanie współpracy z klasami szkół specjalnych, wspólne świętowanie, integracja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, wykorzystanie TIK w nauczaniu specjalnym. Spotkanie odbyło się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz tablic interaktywnych . Było wspólne kodowanie i zabawy muzyczno- ruchowe. Radość ze spotkania i tworzenia czegoś nowego bezcenne! W tym dniu przeprowadzono również zajęcia tej samej treści i formie ze wszystkimi klasami w naszym Ośrodku. Projekt zakończył I Niebieski Przemarsz ulicami Borzęciczek. 3 kwietnia z własnoręcznie wykonanymi przez uczniów i nauczycieli, banerami i chorągiewkami, z balonami w ręku pokazaliśmy wszystkim, że autyzmu nie należy się bać!

Skip to content