preloader

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2022/23

Po wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu 28.10.2022. nastąpiło w dniu 25.11.2022. uroczyste zaprzysiężenie nowych członków Rady SU. W obecności Dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i całej społeczności uczniowskiej odbyło się ślubowanie. Towarzyszyło mu odśpiewanie hymnu oraz obecność pocztu flagowego. Nowozaprzysiężeni po złożeniu przysięgi złożyli swoje podpisy pod aktem ślubowania.

Pani Dyrektor przyjęła ślubowanie i podkreśliła jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są reprezentantami całej społeczności szkolnej.

Skip to content