preloader

WIEM, NIE BIORĘ – JESTEM BEZPIECZNY

Projekt edukacyjny „Wiem, nie biorę – jestem bezpieczny „- koordynator Violetta Witek.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. „dopalaczy” na funkcjonowanie organizmu ludzkiego, a tym samym zmniejszenie zjawiska uzależnienia wśród młodzieży szkolnej .

Realizacja projektu w środowisku szkolnym ma kształtować pożądane społecznie postawy oraz umacniać asertywne zachowania.

Projektem objęci zostaną: uczniowie (klas, grup wychowawczych) VII- VIII klasy Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, ich rodzice i opiekunowie oraz kadra pedagogiczna.

Okres realizacji: październik 2021-maj 2022

Skip to content